Agnieszka Frąckowiak o planach sołectwa Bieganowo na 2019 rok

Koło gospodyń wiejskich, siłownia napowietrzna, kolejne remonty w świetlicy. Sołtys Bieganowa mówi o zamiarach na 2019 rok.

społeczeństwo 12:57 14-12-20180 1

„WW”: Nie jest pani radną gminną, nie udało się zostać radną powiatową. Czy to coś zmienia w pani pracy jako sołtysa?

AGNIESZKA FRĄCKOWIAK, sołtys Bieganowa: – Tak naprawdę te działania, które realizuję od kilku lat w Bieganowie, realizuję w ramach organizacji pozarządowych i sołectwa Bieganowo, przede wszystkim Grupy Odnowy Wsi Bieganowo. Funkcja radnej dawała mi możliwość decydowania o zadaniach gminy, która wspierała często nasze inicjatywy. Nie jest dla mnie żadną ujmą, że radną już nie jestem. A działalność rozszerzymy jeszcze bardziej, np. przez utworzenie koła gospodyń wiejskich, zgodnie z nową ustawą.

Jakie możliwości daje ta ustawa?

Przede wszystkim to, że KGW będą miały osobowość prawną, możliwość otrzymania w ramach ustawy finansów na działalność koła. Te kwoty, które rząd proponuje, są różne. Trzeba mieć minimum 10 osób, aby móc to koło założyć, do 31 osób w kole otrzymuje się dotację w kwocie 3 tys. zł, pomiędzy 31 a 75 osób (członkami mogą być mężczyźni) można otrzymać 4 tys. zł, a powyżej 75 to jest już 5 tys. zł. Poza tą formą płatności, koła gospodyń wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą mogły składać wnioski o dotacje. Będą miały też możliwość sprzedaży wyrobów, które wytworzą i nie będzie to się klasyfikowało jako działalność gospodarcza.

W weekend w świetlicy wiejskiej w Bieganowie zostały zrealizowane dwa projekty z przeznaczeniem dla dzieci i seniorów.

Tak, była to już 10. edycja „Gwiazdki na świątecznie i sportowo”. Tym razem tylko dla mieszkańców Bieganowa, ale w tym także dla seniorów. Gwiazdka była podzielona na dwie części. 8 grudnia realizowaliśmy część sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. Były konkurencje sportowe, medale i paczki dla dzieci. Impreza 9 grudnia była zatytułowana „Gwiazdka Aktywni Bieganowo Senior 70+”. To przedsięwzięcie dla seniorów i osób, które są aktywne w miejscowości Bieganowo, ale były też zaproszone osoby, które wspomagają naszą wieś, a mieszkają w innych miejscowościach gminy Kołaczkowo. Punktem kulminacyjnym było wręczenie paczek świątecznych. Podczas drugiego dnia koncertował Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska, który dał kolejny jubileuszowy koncert. Tradycyjnie wystąpił Klub Tańca Towarzyskiego przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury. „Gwiazdka na świątecznie i sportowo” była realizowana w ramach tego samego projektu także w Budziłowie. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Nasze gwiazdki były w gronie 20 imprez w 4 powiatach województwa wielkopolskiego.

W tym roku odbył się kolejny remont świetlicy wiejskiej.

Realizowaliśmy w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi projekt „Centrum-Fit” , który obejmuje hol świetlicy, który został zmodernizowany i wyposażony m.in. w multimedia, odnowione zostało także zaplecze kuchenne. Pojawił się także element sportowy, w ramach projektu zakupiliśmy rower stacjonarny, dokupimy kolejne w 2019. Koszt inwestycji wyniósł 66 tysięcy złotych, z czego 30 tys. zł to była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Jakie będą kolejne inwestycje w Bieganowie?

W 2019 chcielibyśmy wybudować siłownię zewnętrzną nieopodal świetlicy i zmodernizować część wejściową holu świetlicy i wyposażyć ją w akcesoria chłodnicze. Jeśli chodzi o „miękkie” projekty jestem na etapie pisania projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie na pewno będą umieszczone „Gwiazdki na świątecznie i sportowo” oprócz tego Święto Flagi, Europejski Dzień Sąsiada, Regionalny Pojedynek Mieszkańców Wsi i Sołtysów, Święto Folkloru, Warsztaty taneczno-ruchowe: aerobic, zumba, folklorystyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne: Smaki Kuchni Wielkopolskiej, a także warsztaty komputerowe-senior+, warsztaty taneczne senior+.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:57 14-12-2018