Agencja zachęca rolników do składania wniosku o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. „Ma to same zalety” twierdzą urzędnicy

Koniec papierologii w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa! Rolnik dostanie dopłaty pod warunkiem, że złoży wniosek w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus.

rolnictwo 12:57 09-02-20180 5

Aplikacja zostanie uruchomiona 15 lutego. Natomiast wnioski będzie można składać od 15 marca.

- Rolnicy mają obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za  pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Złożenie wniosku w  wersji papierowej, we  właściwym ze  względu na  miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – wyjaśnia Karol Jankowski kierownik biura powiatowego.

Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:

Ankieta

Twoim zdaniem obsługa petentów w biurze ARiMR we Wrześni jest:

Brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności.

Karol Jankowski, kierownik biura ARiMR we Wrześni 

Brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności.

Dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych.

Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych, w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (dostępne w ramach uproszczonego trybu wypełniania wniosku).

Monika Mikołajczak z Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników.

Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości).

Ankieta

Czy Twoim zdaniem czy składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez aplikację eWniosekPlus sprawdzi się?

Wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zazielenienie.

Możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:57 09-02-2018